ارتباط از طریق پیام رسان ایتا :

Admin_158

چرا فرمون ماشین به اطراف کشیده میشود؟

علت منحرف شدن فرمان خودرو

علت صاف نبودن فرمان ماشین در حال حرکت

30 بازدید

دانلود

توضیحات

کشیده شدن فرمان ماشین به یک سمت

با تشکر از کانال آچاره در سایت نماشا

سایت تماشایی